एंडोटॉक्सिन परखासाठी कायनेटिक इनक्यूबेटिंग मायक्रोप्लेट रीडर ELX808IULALXH